top01 top02

Voorwaarden

De huur dient voor de eerste van de maand op postbankrekening 3016573 te worden overgemaakt.
Technische storingen kunnen via de website onder de tab storing worden gemeld.
Voor storingen aan de CV installatie, gaskachels of boiler kan het storingsnummer  van de Energiewacht, tel. 0800-0388 worden gebeld.
Bij de opzegging van de huur dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen of anders overeengekomen.
Opzegging geschied altijd schriftelijk. Daarin dient het postbank en/ of banknummer vermeld te worden voor de, eventuele, terugstorting van de borgsom.
Tevens dienen de nieuwe adresgegevens aangegeven te worden.